Kategoria: Auotmatyka

Możliwości nowoczesnych robotów

Możliwości robotów są definiowane przez ścisłe powiązanie ich fizycznej struktury z oprogramowaniem. Na przykład robot latający musi mieć konstrukcję zdolną do lotu i algorytmy, które kontrolują jego lot. Dzisiejsze roboty mogą wykonywać proste ruchy lądowe, powietrzne i wodne. Rozpoznają obiekty, tworzą mapy nowych środowisk, wykonują operacje typu „podnieś i połóż”, uczą się poprawiać…

Read More

Wyzwania dla robotyki

Pomimo ogromnych postępów, jakie poczyniła ta dziedzina w ostatnim czasie i jej perspektyw na przyszłość, dzisiejsze roboty nadal mają dość ograniczone możliwości rozwiązywania problemów, ich umiejętności komunikacyjne są często słabe, a opracowywanie nowych robotów trwa zbyt długo. Aby ich zastosowanie stało się powszechne, będą musiały zostać naturalnie zintegrowane ze światem ludzi, a nie…

Read More